Selvværd, selvtillid og selvaccept er grundlæggende selvfølelser, som er helt afgørende for, hvordan vi relaterer til andre mennesker.

De fleste bruger begreberne i flæng, uden at vide, hvilken adfærd og hvilke tanker der skal til for at skabe dem. Konsekvensen er, at det bliver “tomme ord”, som slet ikke får den effekt i vores liv, som de rummer mulighed for.

Man kan styrke både sit selvværd, sin selvaccept og sin selvtillid gennem træning og integration af (ny) adfærd. Det tager lidt tid, for det kræver som oftest, at der ryddes op i eksisterende uhensigtsmæssige mønstre, som fastholder i mindreværd, forkert/ikke god nok, og mistillid til egne kompetencer.

Selvværd kan handle om:

 • retten til at udtrykke og dække sine behov
 • at kunne markere og hævde sine psykiske og fysiske grænser
 • at kunne dække sine egne behov før man stiller sig til rådighed for andre
 • at føle tilfredshed ved sit hjem og sine ting
 • at have den plads man har brug for
 • at kunne skaffe sig fred på sanserne, når det er det man har brug for
 • at være frigjort fra trangen til at please andre
 • at have friheden til at gøre noget godt for sig selv
 • at skaffe sig de ting og de relationer, som man har brug for
 • at føle en dyb indre tilfredshed og selvrespekt

Selvaccept kan handle om:

 • at kunne sige hvad man mener, uden at være bange for hvad andre tænker
 • at være så tryg ved sig selv, at man kan være fuldstændig autentisk i samværet med sin partner, familie, kolleger, venner og nye bekendtskaber – man tør vise verden, hvem man er
 • at ens identitet er klar og den personlige integritet rodfæstet
 • at være i stand til at formidle sin personlighed
 • at man kan lide sig selv og sine egenskaber
 • at være frigjort fra at bruge mental energi på hele tiden (ubevidst) at vurdere hvad andre tænker, føler, hvad andre synes om ens person, og hvordan andre måtte reagere på det man siger
 • at kunne agere spontant og indrestyret, frem for at tilpasse sig tilfældige ydre påvirkninger og forestillingen om, hvad andre tænker
 • at være frigjort fra stupide og unødvendige dårlige følelser – man kender ikke til at “dumme sig” sig og aldrig sig føler genert, flov, pinlig, forkert eller utryg i sociale sammenhænge

Selvtillid kan handle om:

 • at “turde miste fodfæstet for en stund”, mens man prøver nyt, træner og får erfaring
 • tillid til at man kan mestre en konkret opgave
 • tillid til at man kan håndtere sociale situationer, som de opstår
 • tillid til sin egen dømmekraft
 • ikke behøve at bruge mental energi på unødvendig kontrol
 • at søge nye udfordringer, der kan udvikle kompetencer, eller give øget ansvar og indflydelse
 • at være frigjort fra mistillid til egne kompetencer, præstationsangst, samt urealistiske og unødvendige bekymringer om fremtiden