De fleste af os har uhensigtsmæssige måder at agere på i hverdagen. Måske afholder vi os fra at gøre ting, vi gerne vil - undlader at træffe valg, så det ikke er os, men tilfældigheder der råder i vores liv. Måske ved vi ikke, hvordan vi kan skabe et voksent og kærligt forhold til vores forældre, partner, børn, kollegaer og venner. Vi gentager gamle mønstre, nærmest pr. automatik, ofte uden at vi selv ved det.

I dag findes der imidlertid teknikker, der gør det muligt at udvikle den nødvendige følelsesmæssige bevidsthed og intelligens, og de ligeså nødvendige personlige, sociale og adfærdsmæssige kompetencer - med forløsning af de problemer der blokerer, til konkret gennemførelse af det følelsesliv den enkelte selv ønsker.

Jeg arbejder derfor ud fra et tværfagligt koncept, hvor jeg kombinerer coaching og mentoring fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, og med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen. Konceptet er beregnet til velfungerende mennesker, der ønsker at både privatlivet og arbejdslivet fungerer optimalt.

Jeg anvender en biopsykologisk analysemetode, som giver unik viden om hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for udvikling af emotionel intelligens og personligt lederskab.

Et personligt udviklingsforløb

Forløbet foregår i enetimer. Undervejs vil du få skærpet din opmærksomhed på de adfærdsmønstre, tankemønstre og overbevisninger der, ofte ubevidst, styrer din kommunikation (det du siger og ikke siger) og dine valg (det du gør og ikke gør) i forhold til familie, parforhold, venner og arbejdsliv.

Træning af emotionelle og sociale færdigheder indgår som en del af forløbet. Det kan være: selvforståelse, selvværd, selvaccept og selvtillid, selvdisciplin, selvkontrol, aktiv lytning, assertiv kommunikation, spontanitet, beslutsomhed, mod, handlekraft, lave klare aftaler, samarbejde, sige fra, stille krav, håndtering af frygt, stress og konflikter m.m.

Betragt et personligt udviklingsforløb på linie med et job eller en uddannelse: en stor beslutning i dit liv og noget vigtigt du gør for dig selv. Det er jo ikke gratis. Derfor bør du betragte det som en investering, der skal øge din livskvalitet, og give dig varig indflydelse på dit liv. Dit udbytte vil i høj grad afhænge af, hvor meget tid og energi du selv investerer. Det betyder samtidig at der muligvis i en periode af dit liv er andre ting du må vælge fra.

Vær indstillet på at det stiller krav til din vilje til dit mod til at udskifte gamle adfærdsmønstre med nye, mere hensigtsmæssige, hvilket indebærer at der skal skal trænes adfærd mellem enetimerne. Sammen med din lyst til personlig udvikling bliver det forløbets drivkraft.

Tværfaglighed i metoder og teknikker

Vi har både en biologisk og en social arv, og vor krop og psyke hænger uadskilleligt sammen. Den voksende viden herom er en af grundene til, at en tværfaglig tilgang anbefales i et forløb med personlig udvikling. Vi er alle forskellige og ønsker ikke at blive "taget over én kam", så for at kunne yde et kompetent og professionelt arbejde, er det nødvendigt at kunne anvende flere teknikker.

Som et grundlæggende analytisk værktøj anvender jeg en biopsykologisk analysemodel udarbejdet på grundlag af den videnskabelige forskning, som adfærdsbiolog Paul D. MacLean blev nomineret til nobelprisen for i 1985.

Derudover anvender jeg 14 forskellige teknikker:

  • 7 samtale teknikker: dialog, analytisk, kognitiv coaching, anerkendende, dybdepsykologisk, fokusering og klinisk
  • 5 psykodynamiske teknikker: gestalt, oplevelsesorienteret, psykospil, mindfulness og metakognitiv
  • 2 kropsdynamiske teknikker: bioenergetik og åndedrætsterapi

Jeg har erfaring fra over 3000 sessioner og har, siden jeg blev uddannet fra Coach & Psykoterapeut Skolen i 2006, fungeret som underviser og mentor for studerende samme sted - sideløbende med min egen praksis.