Psykoterapeut Michael Nilsson

Psykoterapeut og Master Coach Michael NilssonJeg anvender et tværfagligt koncept, som kombinerer coaching og mentoring fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, uden at adskille arbejds- og privatpersonen.

Psykoterapi skaber emotionel balance til det rationelle, også kaldet “følelsesmæssig intelligens”.

Coaching skaber de optimale ressourcer og opnåelse af resultater.

Erfaring og uddannelse

Jeg har erfaring fra over 1.800 sessioner som psykoterapeut og har, siden jeg blev uddannet fra Coach & Psykoterapeut Skolen i 2005, fungeret som underviser og mentor for studerende samme sted – sideløbende med min egen praksis.

Uddannelsen er 4-årig og tværfaglig, fordi den indeholder en bredde af teknikker indenfor både coaching og psykoterapi. Skolen har specialiseret studiet, så det indeholder det bedste indenfor begge områder, med henblik på at opnå en ekstraordinær høj faglig kompetence til arbejde med raske og ambitiøse mennesker, som ønsker at både arbejdsliv og privatliv fungerer optimalt – dem som vil noget med deres liv.

Et forløb med personlig udvikling

Forløbet foregår i enetimer. Undervejs vil du få skærpet din opmærksomhed på dine underliggende tankemønstre, værdier og overbevisninger der, ofte ubevidst, styrer din kommunikation og dine valg i forhold til familie, parforhold, venner og arbejdsliv.

Vi kan ikke omgøre vores biologiske arv. Vi kan heller ikke omgøre vores sociale arv. Men vi kan, i voksen social arv, lære noget mere, som tager hensyn til og påvirker begge forhold, og derved få et liv, vi selv har valgt!
Vi kan ikke omgøre vores biologiske arv. Vi kan heller ikke omgøre vores sociale arv. Men vi kan, i voksen social arv, lære noget mere, som tager hensyn til og påvirker begge forhold, og derved få et liv, vi selv har valgt!

Træning af emotionelle og sociale færdigheder indgår som en del af forløbet, selvaccept, selvtillid, selvværd, selvdisciplin, aktiv lytning, assertiv kommunikation, spontanitet, beslutsomhed, handlekraft, sige fra, håndtering af frygt, stress og konflikter m.m.

Betragt et personligt udviklingsforløb på linie med et job eller en uddannelse: en stor beslutning i dit liv og noget vigtigt du gør for dig selv.

Det er jo ikke gratis. Derfor bør du betragte det som en investering, der skal øge din livskvalitet, og give dig varig indflydelse på dit liv. Dit udbytte vil i høj grad afhænge af, hvor meget tid og energi du selv investerer. Det betyder samtidig at der muligvis i en periode af dit liv er andre ting, du må vælge fra.

Fra selvkritik til selvacceptVær indstillet på, at det stiller krav til din vilje og dit mod til at udskifte gamle følelses-, tanke- og adfærdsmønstre med nye, mere hensigtsmæssige. Sammen med din lyst til selvudvikling bliver det forløbets drivkraft.


Copyright: MetaCoaching 2016